An international cultural project: the first worldwide design libraries network for university, companies, designers and media.

NOT SUPPORTED - download a file NOT SUPPORTED - download a file

We would like to thank the publishing companies and supporters who have provided books and magazines.

 • National
 • Abitare
 • Agepe
 • Alberto Greco Editore
 • Apogeo
 • Allemandi
 • Auto&Design
 • Clean
 • Corraini
 • Cosmit
 • DDE
 • Domus Academy
 • Editoriale Domus
 • Editrice Compositori
 • Edizioni Habitat
 • Edizioni Fiera Milano
 • Edizioni Rdesignpress
 • Ergonomia
 • Electa
 • Feltrinelli
 • Franco Angeli
 • Hachette
 • Hoepli
 • Ikon Editrice
 • Il Sole 24 Ore
 • Impackt
 • Interni
 • IQD Inside Quality Design
 • Label
 • L’Arca
 • Laterza
 • Lupetti
 • Mancosu
 • Marsilio
 • Mondadori
 • Motta Architettura
 • Polidesign
 • Popai
 • RCS
 • Reed Business
 • Silvana Editoriale
 • Skira
 • International
 • Arnoldsche Art Publishers
 • Assouline
 • Azure
 • Blueprint
 • Clear Magazine
 • Detail
 • Frame
 • Icon
 • I.D.
 • Intramuros
 • Monitor Magazine
 • Objekt
 • Permanent Food
 • Phaidon
 • Select Magazine
 • Surface
 • StylePark
 • Taschen
 • The Mix Residence
 • Centras
 • Lamų Slėnis
 • Nemunas

We would like to thank all the donors who have generously contributed to create the DesignLibrary archives in Milan and abroad.

 • Alberto Bassi
 • Alessandra Laudati
 • Anna Casati
 • Anna Ferrieri Castelli
 • Art Book
 • Cesare Secondi
 • Clara Mantica
 • Corraini Arte Contemporanea Edizioni
 • Cosmit
 • Cristina Morozzi
 • Daniele Lorenzon
 • Design-italia
 • Editrice Abitare Segesta
 • Ergo per comunicare all’estero
 • Francesco Fois
 • Franco Angeli Edizioni
 • Giulio Castelli
 • Luca Fois
 • Manuela Cifarelli
 • Map
 • Marco Piva Studio
 • Marta Meda
 • Massimo Morozzi
 • Nicola Castelli
 • Ordine degli architetti
 • Patrizia Scarzella
 • Raimonda Riccini
 • Tersilla Giacobone
 • Valerio Castelli
 • Irene Tchimorin
 • Raymond Zujus
 • Rūta Valušytė
 • Centras magazine
 • Ramute Šopagaite-Navasaitiene
Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Milano45.50004879.222681215true

Milano
via Gerolamo Rovetta, 18
20127 Milano (IT)
biblioteca@designlibrary.it
 

Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Shanghai31.2213121.44415true

Content B1

Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Istanbul41.020228.949615false //
Head officeLatitudeLongitudeZoom levelShow infowindowText
Kaunas54.89970423.96152915true

KTU Santakos valley - science, technology and business centre

K. Baršausko g. 59, Kaunas LT - 51423, Lithuania

info.kaunas@designlibrary.it

+370 6717 3070

An international cultural project: the first worldwide design libraries network for university, companies, designers and media.

NOT SUPPORTED - download a fileNOT SUPPORTED - download a file
< back

Design Thursday #26

Precious Minds | 3 stories x 3 studios

Augusta Sofija Rudzikaitė · Gerda Liudvinavičiūtė · Eglė Bacevičiūtė

cycle: Jewellery Design

Our first guest is Augusta Sofija Rudzikaitė (ASR JWLS). She is a contemporary jewelry artist, ready to present herself and her works at our event dedicated to Jewelry Design on November 22nd. During extensive travels and explorations of various cultures, she has created and developed her style. Spontaneous and always unpredictable, her creativity is a means of self expression, a poetry which she speaks in the form of jewelry. Her dream is to design jewelry which is a form of art, a sensuous expression of her undeniable appreciation of natural beauty.

------------------------

Augusta Sofija Rudzikaitė (ASR JWLS) – pirmoji mūsų viešnia, šiuolaikinės juvelyrikos menininkė, pristatysianti save ir savo darbus lapkričio 22 d. renginyje, skirtame juvelyrikos dizainui. Daug keliavusi ir tyrinėjusi kitas kultūras, Augusta tuo pat metu kūrė bei plėtojo savo stilių. Spontaniška ir visada neplanuota, jos ekspresija - kaip poezija juvelyrikos pavidalu, netobulų ir neužbaigtų daiktų grožio estetika. Ji svajoja kurti juvelyriką, kuri reiškiasi kaip meno forma per jos nenuginčijamą meilę natūralumui ir neapsimestiniam grožiui. 

Our second guest is Gerda Liudvinavičiūtė, also known as CELSIUS 273. She is a concrete jewelry artist, inspired by the impetus of the city. In her works, the artist tries to find synthesis between human feelings, architecture and historical heritage. 

-----------------------

Antrasis renginio svečias – Gerda Liudvinavičiūtė, kitaip žinoma kaip CELSIUS 273. Jos kūrybos sritis yra papuošalai iš betono, įkvėpti miesto impulso. Savo kūriniuose menininkė siekia atrasti sintezę tarp žmogaus jausmų, architektūros ir istorinio palikimo. 

We present you our final guest Eglė Bacevičiūtė, known by nickname Sakuota. She is a professional jeweler, living and working in Kaunas. Eglė's work is based on studying the environment and its relation with the body by touching it with hands, skin, or looking at it. Her works usually emerge while exploring the human body, its movements and experience in this interaction. They might also remind something between animal and plant shapes.

------------------------

Pristatome paskutinę renginio dalyvę Eglę Bacevičiūtę, kūrybiniu vardu žinomą kaip Sakuota. Ji yra profesionali juvelyrė, gyvenanti ir kurianti Kaune. Eglės kūrybos pagrindas – siekis tyrinėti aplinką ir jos santykį su kūnu per lytėjimą rankomis, oda, žvilgsniu. Darbų formos gimsta analizuojant žmogaus kūną, jo judesius ir potyrius sąveikaujant su aplinka. Taip pat darbų formas veikia gamtos tyrinėjimas – jos primena kažką tarp gyvūno bei augalo.